นิยายภาพเล่มนี้เป็นการรวบรวมงานนิยายภาพเรื่องสั้น ๆ ที่ผู้วาดเคยวาดเป็นตอน ๆ และตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์และนิตยสารต่าง ๆ หลายฉบับ บางเรื่องผู้วาดก็แต่งเรื่องเอง บางเรื่องได้แรงบันดาลใจมาจากเพลง บางเรื่องได้เค้าโครงจากเรื่องสั้น-เรื่องเล่า จากต่างประเทศ มีบางเรื่องก็เขียนจากเหตุการณ์จริง แต่เมื่อนำมาเขียนเป็นนิยายภาพก็นับว่าทำได้ดี สามารถรักษาเค้าโครงเรื่องและประเด็นสำคัญของเรื่องเอาไว้ได้ครบถ้วน สามารถสะท้อนแก่นของเนื้อหาและวัตถุประสงค์โดยรวม คือ การสะท้อนแง่จริยธรรมและคุณธรรมเป็นเป้าหมายสำคัญ

ฝีมือการวาดภาพการลำดับภาพและจัดทำบทการ์ตูนได้มาตรฐานระดับรุ่นครู  การเขียนตัวละครแสดงถึงอารมณ์ ความรู้สึกและท่าทางเป็นไปอย่างกลมกลืนทั้งเนื้อหาและรูปภาพนับว่ามีคุณค่าน่าประทับใจ แต่เป็นเพราะว่าเป็นการรวบรวมผลงานจากห้วงเวลาต่างกันทำให้มีลักษณะงานที่หลากหลายสไตล์ ทำให้ภาพรวมของหนังสือขาดความเป็นเอกภาพ คณะกรรมการจึงพิจารณาให้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2