ผู้เขียนมีความตั้งใจที่จะถ่ายทอดธรรมชาติออกมา ในรูปแบวรรณศิลป์
ผู้เขียนยังใช้กลเม็ดในการเขียนเรื่องสั้นได้ไม่ดีนัก ทำให้เรื่องน่ประทับใจอ่านแล้วไม่ประทับใจ ยังพิมพ์ตัวสะกดผิดมาก การวางลำดับเนื้อเรื่องยังไม่แยบยล ควรศึกษาในด้านเทคนิคการเขียนเพิ่มเติม