ข่าวประชาสัมพันธ์ หนังสือดีเด่นรางวัล เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 20

No post found

จำนวนผลงานที่เข้าร่วมประกวดเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 20

40

นวนิยาย

19

กวีนิพนธ์

27

รวมเรื่องสั้น

72

สารคดี

29

วรรณกรรมสำหรับเยาวชน

24

การ์ตูน

ผลการตัดสินการประกวดเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 19

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเล่มหนังสือ

 

เงื่อนไขการประกวดเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 20

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเล่มหนังสือ

 

บรรยากาศงาน “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ครั้งที่ 18 และ ครั้งที่ 19
ข่าวประชาสัมพันธ์ หนังสือดีเด่นรางวัล เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 20