ผลการตัดสินการประกวดเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 20

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเล่มหนังสือ

 

เงื่อนไขการประกวดเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 21

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเล่มหนังสือ

 

นับถอยหลังปิดรับผลงาน เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 21