งานเขียนเกี่ยวกับกีฬามักมุ่งเน้นไปที่การแข่งขัน ผลแพ้ชนะ หรือกล่าวถึงลักษณะการเล่น การวางแผน ทว่าหนังสือเล่มนี้พูดถึงกีฬาและนักกีฬาในแง่มุมที่แตกต่างออกไป ด้วยการนำเอา ‘ชีวิต’ ของนักกีฬาที่มีชื่อเสียง มาบอกเล่าถึงแง่มุมที่ซ่อนอยู่ เช่น การต่อสู้เบื้องหลัง กว่าจะกลายมาเป็นนักกีฬาที่เก่งกาจและมีชื่อเสียงได้ ต้องผ่านอะไรมาบ้าง

หนังสือเล่มนี้จึงไม่ใช่เรื่อง ‘ในสนาม’ เพียงอย่างเดียว แต่เป็นเรื่อง ‘นอกสนาม’ ในมิติทางสังคมและวัฒนธรรม ที่ส่งผลกลับเข้าสู่สนาม ทั้งยังนำเสนอด้วยลีลาภาษาที่ลุ่มลึก มีชั้นเชิง และมีวรรณศิลป์งดงาม จูงใจให้อ่านจากต้นจนจบโดยไม่อาจละสายตาได้

ด้วยเหตุดังกล่าวคณะกรรมการจึงมีมติให้ SPORTLIGHT เกมนอกสนาม ของ วิศรุต                  สินพงศพร   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประเภทสารคดี (ทั่วไป) ประจำปีพุทธศักราช 2562