เส้นทางสู่เหมืองแร่  เล่าชีวประวัติของอาจินต์ ปัญจพรรค์ หลังจากถูกรีไทร์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ความผิดพลาดในครั้งนั้น พ่อเกรงว่าลูกจะเสียคน จึงให้ไปทำงานในเหมืองแร่ จังหวัดพังงา

วิธีการเล่าเรื่องให้ข้อคิดว่าการที่คนเราเมื่อได้รับโอกาสที่ไม่ตรงกับความต้องการของตน จึงไม่ใส่ใจ ทำให้ชีวิตหักเห ตกต่ำ ถูกบีบคั้น ต้องสู้เพื่อให้ชีวิตอยู่รอด  การอยู่ร่วมสังคมกับกลุ่มคนทำงานในเหมืองแร่ ความขัดแย้งใน “ค่านิยม” เรื่องสถาบันฯ กับคุณค่าอันแท้จริงของความเป็นคน ประสบการณ์ที่ได้รับเปรียบเสมือนมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตของอาจินต์ ปัญจพรรค์

การวาดภาพถ่ายทอดบุคลิกตัวละคร ภูมิทัศน์ และเครื่องมือในเหมืองแร่ได้สมจริง

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ เส้นทางสู่เหมืองแร่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัล           เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประเภทการ์ตูน ประจำปีพุทธศักราช 2562