เป็นรวมเรื่องสั้น 7 เรื่อง มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของมนุษย์กับมนุษย์ และมนุษย์กับสรรพสิ่งรอบตัว  ผู้เขียนสามารถหยิบยกเอามุมความสัมพันธ์บางแง่มุมที่น่าสนใจมานำเสนอ เช่น คนกับกระป๋องที่กลิ้งไปมาบนรถเมล์  คนกับคอมพิวเตอร์  คนกับเครื่องซักผ้า คนกับท้องนา  เป็นต้น ผู้เขียนมักใช้วิธีเล่าผ่านสรรพนามบุรุษที่ 1 ซึ่งสะท้อนอารมณ์ด้านลึกได้ดี