เล่มบาง กะทัดรัด เหมาะแก่การพกพาได้สะดวกชื่อเรื่องสะดุดหู ฟังดูเหมือนไม่มีความหมาย แต่กลับเป็นชื่อที่คนต่างชาติใช้เรียกชาวนครศรีธรรมราชว่า ‘ลิกอร์”ภาษาที่ใช้เป็นไปตามธรรมชาติไม่ได้ปรุงแต่ง ซึ่งถ้าเพ่งเล็งในแงวรรณศิลป์ อาจจะไม่งดงามเท่าที่ควรนักเพราะเป็นภาษาง่ายๆ อ่านรื่น สื่อความหมายได้ตรงใจเหมือนกับผู้อื่นเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ด้วย ลักษณะการเขียนเหมือนสายตาคนนอกที่มองดูชาวนครศรีธรรมราช เป็นเรื่องสั้นเล่มเดียวที่ไม่ได้เอาความรู้สึกของผู้เขียนมาชี้นำ ใช้มุมมองของคนภายนอก แสดงให้เห็นว่าพวกเขาเปลี่ยนไป มีทั้งประเด็นเสียดสี อารมณ์ขัน และวิพากษ์สังคมทุนนิยม แสดงบทบาทของวรรณกรรมว่ามีหน้าที่ฉุดรั้งสังคม เตือนสติสังคมเรื่องสั้นในเล่มดีทุกเรื่อง ตอนจบเหมือนชีวิตคนจริงๆ ที่บางทีก็หาคำตอบได้บ้างไม่ได้บ้าง เหมือนการดำเนินชีวิตของคนในสังคม โดยเฉพาะเรื่องสุดท้ายดีมาก
“ลิกอร์ พวกเขาเปลี่ยนไป” เป็นเรื่องสั้นที่ผู้เขียนเขียนสมกับเป็นนักเขียนมืออาชีพเป็นผู้สร้างผลงานโดยจงใจ และมีสไตล์เป็นของตัวเอง และที่สำคัญเป็นหนังสือมีระบบบรรณาธิการดีมาก ซึ่งเป็นแง่มุมที่ช่วยให้หนังสือน่าอ่านยิ่งขึ้น