เนื้อหาเป็นเรื่องอดีตชาติของพระพุทธเจ้า เมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ เช่น พรหม  เทวดา มนุษย์ ราชสีห์ พญาช้าง เพื่อบำเพ็ญบารมีในแต่ละชาติพระองค์ต้องประสบกับเหตุการณ์ต่าง ๆ มากมาย พระองค์ได้ใช้คติธรรมและสติปัญญาเป็นแก่นในการแก้ปัญหา ซึ่งคติธรรมเหล่านี้ ผู้อ่านสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

ฝีมือการวาดภาพ ออกแบบรักษารูปแบบลายเส้นไทยโบราณ เหมาะสมด้วยเนื้อเรื่อง มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว การจัดองค์ประกอบแต่ละตอนเหมาะสมกับเนื้อหา

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้พระเจ้า 500 ชาติได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  รางวัลเซเว่นบุ๊ค อวอร์ด ประเภทนิยายภาพ (การ์ตูน) ประจำปีพุทธศักราช 2561