“ฝากโลกนี้ไว้ในหัวใจเธอ”  ของ “กอนกูย”  เป็นผลงานสะท้อนปัญหาสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และครอบคลุมถึงวิถีชีวิต (ต้องสู้) ของคนธรรมดาสามัญ เนื้อหามีความหลากหลาย นั่นหมายรวมถึงความรัก ความฝันด้วย โดยผู้เขียนแบ่งออกเป็น 4 ส่วน เริ่มจากภาค 1 พิธีกรรมอำพราง  ภาค 2 ก้าวต่างกลางฟ้าหม่น  ภาค 3 เหนือแผ่นดินชีพดิ้นรน  และภาค 4 เห็นผลของหัวใจ… ด้วยเนื้อหาสาระและข้อมูลที่ทันสมัย หนักแน่น ชัดเจนในประเด็น ลีลาอารมณ์กวีมีพลัง…

“ขอบคุณ…น้ำตาลูกผู้ชาย                   ที่สื่อภาพความหมายหลายความต่าง

ชีวิตซึ่งมิท้อต่อทิศทาง                       คงมีบ้างหนึ่งฝันนั้นเป็นจริง

ขอบคุณ…สมจิตร จงจอหอ                 ที่ช่วยต่อความหวังตั้งทุกสิ่ง

น้ำตาคุณ-น้ำตาใคร ได้แอบอิง              น้ำตาฉัน…สลัดทิ้งความท้อแท้