บึงน้ำแห้ง เป็นเรื่องราวของลูกนกเป็ดน้ำที่ต้องผจญภัยแล้ง ณ บึงใหญ่แห่งหนึ่งทางภาคอีสาน

ผู้เขียนได้ศึกษาธรรมชาติของนกเป็ดน้ำ  นกชนิดอื่น ๆ ตลอดจนสัตว์ต่าง ๆ  และต้นไม้ใบหญ้าที่อยู่บริเวณบึงน้ำ นำมาผูกเป็นตัวละคร การดำเนินเรื่องเป็นไปอย่างกลมกลืน ชวนติดตาม และคลี่คลายสู่การจบเรื่องได้อย่างลงตัว

บึงน้ำแห้ง  เป็นวรรณกรรมที่อ่านสนุก ได้ความรู้เรื่องนกเป็ดน้ำ นกชนิดอื่น และสัตว์อื่น ๆ ทำให้เข้าใจถึงสภาพแวดล้อม สภาพชีวิตของพืชและสัตว์ที่ต่างก็มีวิถีการดำเนินชีวิตของตน แต่ก็ต้องอาศัยซึ่งกันและกัน  ให้ข้อคิดในการร่วมกันรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรให้หนังสือเรื่อง บึงน้ำแห้ง ของ โชติ  ศรีสุวรรณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประเภทวรรณกรรมสำหรับเยาวชน ประจำปีพุทธศักราช 2561