รวมเรื่องสั้นที่แสดงให้เห็นความคิดในเชิงสร้างสรรค์ของผู้แต่งในด้าน
การเขียน โดยการหยิบยกสังคมการเมือง มานำเสนอด้วยวิธีการที่หลากหลายทั้งแนวการเขียนแบบสมจริง และมายาแฟนตาซี เรื่องสั้นทั้งหมดในเล่มอยู่ในเกณฑ์ดี