การนำเสนอแก่นเรื่องคล้ายเรื่องแสงทองเหนือขอบฟ้า แต่มีวิธีการเล่าต่างกันถึงแม้
ผู้เขียนจะไม่มีเป้าหมายในการเขียน เขียนโดยเล่าไปเรื่อย ๆตามประสบการณ์แต่เขียนได้สนุกน่าติดตาม แก่นเรื่องบอกถึงการดำเนินชีวิตว่ามี ๒ ทางเลือกคือ ดีและไม่ดี