เป็นเรื่องราวของชีวิตประจำวันธรรมดา ๆ ของเด็กในชนบทอีสาน แต่สามารถนำมาผูกเป็นเรื่องสนุกอย่างน่ารัก การดำเนินเรื่อง ลำดับภาพทำได้ต่อเนื่องไม่สะดุด แต่คุณภาพของภาพวาดด้อยไปหน่อย