กรองและค้นหา

เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 13

เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 13

Flowers Hunter

FLOWERS HUNTER  ฝีมือการวาดภาพพอใช้  การลำดับภาพดูสับสน เนื้อเรื่องดีมีจินตนาการสมวัย โครงเรื่องสร้างสรรค์ได้ลึก เล่าถึงนักเก็บดอกไม้ไปเก็บดอกไม้ซึ่งมีทั้งดอกไม้สดใส และดอกไม้มืดมน  เพื่อนำไปเปลี่ยนเป...

MY TIME

MY TIME  ฝีมือการวาดพอใช้ได้ มีการจัดองค์ประกอบภาพที่ดูสะอาดตา ลำดับภาพได้อย่างน่าตื่นเต้นสนใจ   การเขียนบทเนื้อหาได้กระชับ วางโครงเรื่องง่าย ๆ เด็กคนหนึ่งที่คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเพราะพ่อเสียชีวิต วันหนึ...

เรื่องเล่าของเพื่อนร่วมโลก

 เรื่องเล่าของเพื่อนร่วมโลก  เป็นเรื่องที่ผู้เขียนถ่ายทอดด้วยความรู้สึกเข้าถึงอารมณ์ของสัตว์ และความมีชีวิตจิตใจของสัตว์ ที่ล้วนดำรงชีวิตอยู่ตามสัญชาตญาณของการเอาตัวรอด  เรื่องเล่าของเพื่อนร่วมโลกทั้ง...

ชราทารก

ชราทารก    เป็นรวมเรื่องสั้นจำนวน 10 เรื่อง สะท้อนปัญหาผู้สูงอายุที่ขาดความอบอุ่น ความรุนแรงในครอบครัว   ความยากลำบากในทำมาหากิน และการถูกเอารัดเอาเปรียบในสังคม ผู้เขียนนำเสนอในแง่มุมที่หลากหลาย เช่น ...

ลมหายใจในสัญญะ

ลมหายใจในสัญญะ เป็นผลงานรวมบทกวีของ ภูวนาท เรืองฤทธิ์ ที่ใช้รูปแบบฉันทลักษณ์ประเภทกลอนแปดทั้งชุดเช่นเดียวกัน โดยผู้เขียนได้จัดแบ่งหมวดหมู่ไว้ 3 ภาค คือ “1. เธอคือลมหายใจ   2. ลมหายใจของชายขอบ และ 3. ล...

ไม่มีผลงานใดสมควรได้รับรางวัล

ไปโรงเรียน ของ รังสิมันต์ จุลหริก เป็นผลงานกวีนิพนธ์นำเสนอในรูปแบบกลอนแปดที่ยึด         ขนบค่อนข้างเคร่งครัด และมีความแม่นยำในเชิงฉันทลักษณ์พอสมควร ลักษณะเด่นของผลงานชุดนี้ คือผู้เขียนตั้งใจให้มีความเ...

ไม่มีขาใช่ว่าไม่มีลมหายใจ

สะกดรอยสินไช  เป็นงานสารคดีเต็มรูปแบบ เล่าเรื่องราวของวรรณกรรมสินไซ อันเป็นวรรณคดีท้องถิ่นประจำภาคอีสานของไทย และของท้องถิ่นอุษาคเนย์  เสน่ห์ของผลงานชิ้นนี้อยู่ที่การเล่าเรื่อง ผู้เขียนพาเราก้าวสู่วรร...

BON VOYAGE! บนเส้นทางข้าแผ่นดิน

Bon Voyage! บนเส้นทางข้าแผ่นดิน  บันทึกเรื่องราวชีวิตข้าราชการสองคนที่เป็นพ่อและลูก โดยลูกเป็นผู้เล่าเรื่อง สะท้อนให้เห็นการปฏิบัติงานราชการอย่างซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ สะท้อนชีวิตข้าราชการในอดีต ผู้เขียน...

MOSTLY CLOUDY มีเมฆเป็นส่วนมาก

MOSTLY CLOUDY มีเมฆเป็นส่วนมาก นำเสนอประเด็นแปลกใหม่เกี่ยวกับเทคโนโลยีในโลกแห่งอนาคต ทั้งวิเคราะห์และวิพากษ์เทคโนโลยี รวมถึงผูกโยงให้เห็นว่า เทคโนโลยีสมัยใหม่มีความสัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรมอย่างไร แ...

มหาวิทยาลัยบนคันนา ชาวนาอัจฉริยะ 1 ไร่ 1 แสน

มหาวิทยาลัยบนคันนา ชาวนาอัจฉริยะ 1 ไร่ 1 แสน เป็นเรื่องเล่าจากชีวิตจริงที่หลากหลายด้วยภาษาที่เรียบง่าย ถ่ายทอดหลักการและแนวทางขององค์ความรู้เกษตรสรรพสิ่ง 1 ไร่ 1 แสน อันเป็นนวัตกรรมการเกษตรอินทรีย์แห่...

WHEN I WAS THERE หน้าพระลานไม่นานนี้

When I was there : หน้าพระลานไม่นานนี้ เป็นงานเขียนแนวปกิณกะ เล่าเรื่องด้วยภาพสีน้ำสวยงาม ประกอบคำบรรยาย กล่าวถึงสถานที่ อาคาร ร้านค้า ตลอดจนผู้คนทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร ครอบคลุมบริเวณหน้าพระลา...

เมื่อเกรียนไปเรียนธรรม

เมื่อเกรียนไปเรียนธรรม เป็นงานประพันธ์แนวอัตชีวประวัติ สะท้อนชีวิตที่ผกผันของวัยรุ่น นักศึกษาศิลปะ จาก “เด็กแนว เด็กติสต์ เด็กเกรียน” ผู้มีมุมมอง อุดมการณ์ และความมุ่งหวังจะแสวงหาตัวตนที่แ...

ความทรงจำอยู่ที่ไหน ความคิดถึงอยู่ที่นั่น

 ความทรงจำอยู่ที่ไหน ความคิดถึงอยู่ที่นั่น เป็นเรื่องที่หลานชายเล่าถึง “อี๊” ที่เลี้ยงดูมาตั้งแต่เล็กจนโตในตึกแถวย่านเยาวราช  เมื่อหลานมองย้อนกลับไปได้เห็นความรักความเอาใจใส่ที่ได้รับ แม้อี๊ไม่ได้เรีย...

ห้องเรียนไม่มีฝา

ห้องเรียนไม่มีฝา นำเสนอชีวิต ความเป็นอยู่และการศึกษาของสามเณร โดยเฉพาะการศึกษาวิชาบาลี ผ่านเรื่องราวชีวิตของ ‘มูเล’ เด็กชายชาวใต้ บุตรเจ้าของค่ายมวย  ผู้เปลี่ยนเส้นทางชีวิตตนเองและความมุ่ง...

ลูกชายแดน

ลูกชายแดน เป็นหนังสือที่สะท้อนให้เห็นถึงความทุกข์ยากของคนที่อยู่ชายแดน แม้ผู้เขียนจะนำเสนอในรูปแบบของบันเทิงคดี แต่เป็นความจริงของชีวิตที่ทำให้ผู้อ่านได้รู้ถึงวิถีชีวิตของคนไทย ยามได้รับผลกระทบจากสงคร...

YOUNG & WILD

เรื่องเล่าทั้ง 7 เรื่อง ในหนังสือ YOUNG & WILD  ของ จิรัฏฐ์  ประเสริฐทรัพย์  มีที่มาจากเรื่องราวของหนุ่มสาวรุ่นใหม่ 7 คน ที่กล้าเดินออกมาจากวิถีการดำเนินชีวิตแบบเดิมที่(น่าจะ)ราบเรียบและปลอดภัย เพ...

เรากำลังกลายพันธุ์

เรากำลังจะกลายพันธุ์  เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นจำนวน 8 เรื่องของเกริกศิษฏ์  พละมาตร์   มีความน่าสนใจในด้านศิลปะการเขียน การสะท้อนภาพและความคิดของผู้คนในสังคมทั้งแบบเก่าและแบบใหม่ ผู้เขียนนำเรื่องราวเกี...

แผนพัฒนาความฉลาดของเมืองคนโง่

แผนพัฒนาความฉลาดของเมืองคนโง่ เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้น 24 เรื่องของอภิชาติ  จันทร์แดง ที่ใช้รูปแบบของเรื่องสั้น-สั้น อย่างมีศิลปะและเปิดปลายให้ผู้อ่านขบคิดต่อ การถ่ายทอดความเป็นจริงที่หลากหลายในสังคมน...

หุ่นไล่กา

หุ่นไล่กา เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้น 9 เรื่องของไพฑูรย์  ธัญญา  แต่ละเรื่องสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความขัดแย้งทั้งในสังคมเมืองและในสังคมชนบท ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เรื่องสั้นเรื่องสุดท้ายคือ ...

JUICE YOUNG BLOOD

JUICE 2 YOUNG BLOOD ฝีมือการวาดภาพอยู่ในระดับดี  แสดงบุคลิกตัวละครและอารมณ์ตัวละครได้ดี มีการจัดองค์ประกอบของภาพหลากหลายพอประมาณ เนื้อเรื่องเป็นเรื่องส่วนหนึ่งของชีวิตวัยรุ่น บอกเล่าการแสวงหา ทั้งที่ย...

Loser Rainbow

LOSER RAINBOW อย่าผูกคอตายใต้สายรุ้ง เป็นภาพลายเส้นแนวกราฟิกมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว รูปแบบลายเส้นที่เกินพอดี แต่แฝงความขบขันสะใจ และจินตนาการอย่างไร้ขีดจำกัด โครงเรื่องเป็นเรื่องที่บอกเล่าประสบการณ์ของผู้...

ใต้แสงธูป

ใต้แสงธูป เป็นหนังสือการ์ตูนที่ผู้เขียนมีความกล้า  มีอิสระในการนำเสนอแต่ไม่นอกกรอบรูปแบบนิยายภาพ    มีฝีมือทักษะในการลำดับภาพอย่างต่อเนื่อง  เขียนภาพได้ประณีตละเอียดสวยงาม ลายเส้นทันสมัยมีน้ำหนักมีมิต...

รักในรอยบาป

รักในรอยบาป นำเสนอความ “แตกสลาย” อันเป็นชะตากรรมร่วมกันของตัวละคร ภายใต้เงื้อมเงาของ เงาจันทร์ แผลแรกจากประสบการณ์ผลักหลายชีวิตเข้าสู่วังวนแห่งทุกข์ที่ยากจะพบทางออก ชีวิตของตัวละครดุจดังแก้วที่แตกหักจ...

ข้ามสมุทร

ข้ามสมุทร  ของ วิษณุ เครืองาม เป็นนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ นำเสนอเรื่องราวชายหนุ่มนาม พจน์ ใน พ.ศ. 2542 หรือ ค.ศ. 2000 นักเรียนไทยในปารีส ที่เดินทางข้ามเวลา ข้ามทวีป ข้ามชาติภพไปยังกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. 2...

แม่น้ำที่สาบสูญ

แม่น้ำที่สาบสูญ ของ เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ เป็นหนังสือรวมบทกวีบอกเล่าเรื่องราวของอารมณ์และความรู้สึก ที่กวีมีต่อชีวิตและสถานที่ที่ได้เข้าไปสัมผัสสัมพันธ์ แบ่งเนื้อหาออกเป็น 9 หมวดหมู่ โดยเริ่มจาก “มาจา...

ทางจักรา

ทางจักรา โดย ศิวกานท์ ปทุมสูติ  เป็นหนังสือกวีนิพนธ์เรื่องยาว ร้อยความดำเนินเรื่องให้เกี่ยวเนื่องไปกับกงล้อแห่งสัญญะ “จักรา” ซึ่งหมายถึงการเดินทางของสาระความคิด โดยอาศัยวงล้อของจักรยานเป็นความเปรียบที...

บางคนอาจเดินสวนทางเราไป

บางคนอาจเดินสวนทางเราไป ของบัญชา  อ่อนดี  เป็นหนังสือรวมบทกวีจำนวน  39  เรื่อง         ที่นำเสนอเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยทั้งในสังคมไทยและสังคมโลก ซึ่งผู้เขียนเปรียบโลกปัจจุบันว่าเป็น “โลกเสม...