บริษัท  ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  จัดงานรับโล่พระราชทาน รางวัลหนังสือดีเด่น “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ครั้งที่ 20  พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนแวดวงวรรณกรรมไทยและขับเคลื่อนวัฒนธรรมการอ่านอย่างต่อเนื่อง


            งานรับโล่พระราชทาน รางวัลหนังสือดีเด่น “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ครั้งที่ 20  จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน  2566  ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 ชั้นล็อบบี้  โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ ถนนราชดำริ  โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย กรรมการกิตติมศักดิ์โครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด เป็นประธานมอบรางวัลโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่บุคคลที่ได้รับรางวัลหนังสือดีเด่น “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ครั้งที่ 20 ประจำปี 2566 และแสดงปาฐกถาพิเศษด้านการอ่าน โดยมีนายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์  ประธานกรรมการบริหาร  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวขอบคุณคณะทำงานและกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ  พร้อมกับมีนักเขียน นักวาดการ์ตูน บรรณาธิการ และสำนักพิมพ์ต่างๆ เข้าร่วมงานดังกล่าวอย่างอย่างคับคั่ง

นายประสิทธิ์ ฉกาจธรรม รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า             “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” เป็นหนึ่งในโครงการ “ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชน” ของซีพี ออลล์ ที่ดำเนินการต่อเนื่องมากว่า 20 ปี ตามปณิธานของบริษัทคือ “Giving and Sharing” โดยคัดสรรหนังสือดีมีคุณภาพทั้ง 7 ประเภทสู่สังคม ประกอบด้วย กวีนิพนธ์ การ์ตูน นวนิยาย รวมเรื่องสั้น วรรณกรรมสำหรับเยาวชน และสารคดี (ทั่วไป) โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อส่งเสริมนักเขียนคุณภาพ และสนับสนุนผลงานที่มีเนื้อหาจรรโลงสังคม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมถึงเพื่อให้เยาวชนได้พัฒนาตนเองด้านการอ่านการเขียน

การประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 20 ประจำปี 2566 มีผลงานประเภทต่าง ๆ  ส่งเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น 216 ผลงาน ผลการตัดสินมีดังนี้

ประเภทกวีนิพนธ์ รางวัลชนะเลิศ เรื่อง เราอยู่บนดาวดวงเดียวกันไหม ประพันธ์โดย นิตา  มาศิริจัดพิมพ์โดย สาวิตรี ทนเสน, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง ดินแดนบันไดงู ประพันธ์โดย วิสุทธิ์ ขาวเนียม จัดพิมพ์โดย ผจญภัยสำนักพิมพ์, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง มิปรารถนาเป็นอื่น ประพันธ์โดย กวิสรา ม่วงงาม จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์บ้านแม่น้ำ หนังสือที่ได้รับรางวัลยกย่องการสืบสานขนบวรรณศิลป์ท้องถิ่น คือเรื่อง การเวกครวญ ประพันธ์โดย พันดา  ธรรมดา จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์อุดมปัญญา และหนังสือแนะนำ 1 เรื่อง คือ ซ้อนซับกับโลกทึมเศร้า ประพันธ์โดย บัญชา อ่อนดี จัดพิมพ์โดย พิมพ์ไพรสำนักพิมพ์

ประเภทการ์ตูน รางวัลชนะเลิศ เรื่อง ควันหลง และ หมอกขาว วาดภาพและประพันธ์โดย มนัสวี โรจนพรรณ จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ฟูลสต๊อป, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง 10 THINGS I HATE ABOUT MAOHAI บ้านนี้หมาไม่เห่า วาดภาพและประพันธ์โดย พลอยจะเพลิน  เผ่าพันเลิด จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์แซลมอน, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง My playlist KANIS x Whal&Dolph วาดภาพและประพันธ์โดย KANIS จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ 10 มิลลิเมตร

          ประเภทนวนิยาย รางวัลชนะเลิศ เรื่อง หมาป่ากลางมหาสมุทร ประพันธ์โดย ประชาคม ลุนาชัยจัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ดินแดนบุ๊ค, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง หนึ่งนับวันนิรันดร ประพันธ์โดย กิตติศักดิ์ คงคา จัดพิมพ์โดย 13357 PUBLISHING, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง Z Diary ประพันธ์และจัดพิมพ์โดย พัณณิดา ภูมิวัฒน์

 

ประเภทรวมเรื่องสั้น รางวัลชนะเลิศ เรื่อง สู่อนาคตกาล ประพันธ์โดย อุเทน พรมแดง จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์อินเทรนด์, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง เรายังยิ้มได้ ดอกไม้ยังแย้มบาน   ประพันธ์โดย                     อุเทน พรมแดง จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์อินเทรนด์, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง  ทัศนียภาพที่เคลื่อนไหล ประพันธ์โดย นรเศรษฐ์ ทับทิมทอง จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ง่ายงาม

 

ประเภทวรรณกรรมสำหรับเยาวชน รางวัลชนะเลิศ เรื่อง เหมือนหั่นหัวหอม ประพันธ์โดย สองขา จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์แมงมุมบุ๊ก, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง เจ้าปลาสายรุ้ง ประพันธ์โดย วรรณมันตา  จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์อินเทรนด์, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง โคโค่กับนกฟีนิกซ์ที่หายไป ประพันธ์โดย วงเวลา จัดพิมพ์โดย ภารวี ชีวพันธุศรี และหนังสือแนะนำ 3 เรื่อง คือ คลองที่แสงดาวเต็มฝั่ง ประพันธ์โดย  ภาณุมาศ ภูมิถาวร   จัดพิมพ์โดย  สำนักพิมพ์ Artbook, ญิฮาดในรัฐอิสลาม ประพันธ์โดย  สามารถ ทองเฝือ จัดพิมพ์โดย ปาตานีฟอรั่ม, มหัศจรรย์ พรรณพฤกษ์ (อยู่วังสระปทุม 3) ประพันธ์โดย  สุมาลี จัดพิมพ์โดย นานมีบุ๊คส์

ประเภทสารคดี (ทั่วไป) รางวัลชนะเลิศ เรื่อง กุหลาบเปอร์เชียในแดนสยาม ประพันธ์โดย กุสุมา รักษมณี จัดพิมพ์โดย มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง Ultraman เส้นชัยไร้เหตุผล ประพันธ์โดย นิ้วกลม  จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ Koob, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง แม่นาก ภาคสมบูรณ์ : : MAE NAK CLASSICAL GHOST OF SIAM ประพันธ์โดย เอนก นาวิกมูล จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์แสงดาว,  หนังสือแนะนำมี 5 เรื่อง คือ ควอนตัม จากแมวพิศวง… สู่ควอนตัมคอมพิวเตอร์ ประพันธ์โดย บัญชา ธนบุญสมบัติ จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สารคดี, ประวัติศาสตร์แมว : A HISTORY OF CATS ประพันธ์โดย ชาครีย์นรทิพย์ เสวิกุล จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์แสงดาว,  แม่ ฉัน และอัลไซเมอร์ ประพันธ์โดย ชลจร จันทรนาวี  จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์อะโวคาโด บุ๊กส์, ราษฎรปฏิวัติ : ชีวิตและความฝันใฝ่ของคนรุ่นใหม่สมัยคณะราษฎร ประพันธ์โดย ณัฐพล ใจจริง จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์มติชน,  เล่นแร่แปลภาพ ประวัติศาสตร์สยามจากเบื้องหลังภาพถ่าย ประพันธ์โดย นักรบ มูลมานัส จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์              มติชน

รางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ หมวดกวีนิพนธ์ รางวัลชนะเลิศ เรื่อง ฤดูฝูงผึ้งป่าอดอยาก ประพันธ์โดย ณรงค์ชัย แสงอัคคี, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ เรื่อง คำ | สาร | ภาพ  ประพันธ์โดย วรพจน์ ทรัพย์เมฆ, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ไม่มีผลงานใดสมควรได้รับรางวัล

 

สำหรับรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ หมวดเรื่องสั้น หมวดนิยายขนาดสั้น และรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ หมวดการ์ตูน ไม่มีผลงานใดสมควรได้รับรางวัลทั้ง 3 อันดับ

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้ง 6 ประเภท จะได้รับรางวัลเงินสด 100,000 บาท พร้อมโล่  พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอง  ชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงิน รางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รอง   ชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สำหรับ  ประเภทนักเขียนรุ่นเยาว์ ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับรางวัลเงินสด 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รอง  ชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล  10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์งานเขียนต่อไป

 

สำหรับการประกวดครั้งที่ 21  เปิดรับผลงานทั้งหมด 7 ประเภท ได้แก่ ประเภทกวีนิพนธ์ การ์ตูน นวนิยาย รวมเรื่องสั้น วรรณกรรมสำหรับเยาวชน สารคดี (ทั่วไป) และรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อยู่ระหว่างดำเนินการ) และเงินรางวัล 100,000 บาท (สำหรับรางวัลชนะเลิศ ยกเว้นประเภทรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์) โดยเปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567  ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.csrcpall.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2071-2905