All Posts

Archives

  • Home
  • ทีม “ปลามึกบนดวงจันทร์” “นางสาวดวงหทัย โสตถิเสาวภาคย์”

นักประดาน้ำ

นำเสนอเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างวัยรุ่นเปรียบเทียบการที่กว่าจะได้พูดจารู้จักใกล้ชิดคนที่ถูกใจ มีความรู้สึกในอารมณ์เหมือนนักประดานํ้าที่กำลังดำนํ้าลึก     อึดอัด มืดทึบ หายใจไม่สะดวก แต่มีความหวังเหมือน...

กรุณารอสักครู่นะครับ