All Posts

Archives

  • Home
  • รวมเรื่องสั้น

กลางฝูงแพะหลังหัก

“กลางฝูงแพะหลังหัก”  หนังสือรวมเรื่องสั้นของ “อุมมีสาลาม อุมาร” นอกจากจะมีความเป็นเอกภาพในด้านเนื้อหาสาระ ที่บอกเล่าถึงวิถีชีวิตของชาวมุสลิมในจังหวัดภาคใต้ซึ่งเป็นบ้านเกิดของผู้เขียนแล้ว แง่มุมที่หยิบ...

จะหลับตาลงได้อย่างไร

“จะหลับตาลงได้อย่างไร” เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้น 11 เรื่องของเสาวรี แต่ละเรื่องมีเนื้อหาให้ตระหนักรู้ถึงธรรมชาติของมนุษย์ที่ยากแท้หยั่งถึง ทุกชีวิตไม่สามารถหลีกพ้นจากความครอบงำของกิเลสตัณหา คือความอยาก...

YOUNG & WILD

เรื่องเล่าทั้ง 7 เรื่อง ในหนังสือ YOUNG & WILD  ของ จิรัฏฐ์  ประเสริฐทรัพย์  มีที่มาจากเรื่องราวของหนุ่มสาวรุ่นใหม่ 7 คน ที่กล้าเดินออกมาจากวิถีการดำเนินชีวิตแบบเดิมที่(น่าจะ)ราบเรียบและปลอดภัย เพ...

เรากำลังกลายพันธุ์

เรากำลังจะกลายพันธุ์  เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นจำนวน 8 เรื่องของเกริกศิษฏ์  พละมาตร์   มีความน่าสนใจในด้านศิลปะการเขียน การสะท้อนภาพและความคิดของผู้คนในสังคมทั้งแบบเก่าและแบบใหม่ ผู้เขียนนำเรื่องราวเกี...

แผนพัฒนาความฉลาดของเมืองคนโง่

แผนพัฒนาความฉลาดของเมืองคนโง่ เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้น 24 เรื่องของอภิชาติ  จันทร์แดง ที่ใช้รูปแบบของเรื่องสั้น-สั้น อย่างมีศิลปะและเปิดปลายให้ผู้อ่านขบคิดต่อ การถ่ายทอดความเป็นจริงที่หลากหลายในสังคมน...

หุ่นไล่กา

หุ่นไล่กา เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้น 9 เรื่องของไพฑูรย์  ธัญญา  แต่ละเรื่องสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความขัดแย้งทั้งในสังคมเมืองและในสังคมชนบท ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เรื่องสั้นเรื่องสุดท้ายคือ ...

อาจเป็นเพราะเหตุนั้น

อาจเป็นเพราะเหตุนั้น  เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้น 13 เรื่องของนิธิ นิธิวีรกุล ที่มีเทคนิคการเล่าเรื่องอย่างมีชั้นเชิงและเรียบง่าย ในด้านเนื้อหาก็มีความหลากหลายที่สื่อแสดงนัยทางสังคมอย่างคมคายและชวนคิด  แ...

บังไพรแห่งทรัพย์จำปาและเรื่องอื่น ๆ

บังไพรแห่งซับจำปาและเรื่องอื่น ๆ เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้น 13 เรื่องของ  องค์ บรรจุน โดยผู้เขียนนำเสนอเนื้อหาที่สะท้อนให้เห็นรากเหง้าของชาติพันธุ์  ผ่านวิถีชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรมของชนชาติมอญและชาติ...

คืนหนึ่ง…คิดถึงอีกครั้ง

คืนหนึ่ง...คิดถึงอีกครั้ง  ของ เจน จิ เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้น 10 เรื่องที่นำเสนอเรื่องราวหลายมุมของกรุงเทพมหานครอย่างมีเสน่ห์และมีชีวิตชีวา เรื่องสั้นชุดนี้ เป็นบันเทิงคดีที่มีเนื้อหาสาระยึดโยงกับฉาก...

เด็กชายที่ปลอมตัวเป็นหนังสือ ดอกไม้ และอื่น ๆ

เด็กชายที่ปลอมตัวเป็นหนังสือ ดอกไม้ และอื่นๆ   เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้น 8 เรื่องของปะการัง ที่นำเสนอเรื่องราวของเด็ก ๆ ในครอบครัวที่มีหลายลักษณะ บางคนเป็นเด็กพิเศษที่มีโลกส่วนตัวเฉพาะ  โดยแต่ละเรื่องแ...

ลืมตาตื่นอีกครั้ง…ในเวลาอันสมควร

หนังสือรวมเรื่องสั้น  ลืมตาตื่นอีกครั้ง...ในเวลาอันสมควร ของ ปองวุฒิ  รุจิระชาคร จำนวน 12 เรื่องมีเนื้อหาและกลวิธีการนำเสนอหลากหลาย ทุกเรื่องผู้เขียนใช้ภาษาสั้น กระชับ  โดยเล่าเรื่องที่ให้ภาพคมชัด  บา...

PARIS IN PAIRS ปารีสบนดาวดวงอื่น

PARIS in PAIRS ปารีสบนดาวดวงอื่น เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้น 13 เรื่อง ของ โชติกา ปริณายกที่ทุกเรื่องใช้กรุงปารีสเป็นฉากหลัง มีตัวละครเป็นผู้คนซึ่งกำลังดำเนินชีวิตอยู่ในนครแห่งนั้น   ตัวละครและสถานที่เป็...

ชีวิตประจำวัน (เรื่องสั้นธรรมดา)

ชีวิตประจำวัน (เรื่องสั้นธรรมดา) เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้น 18 เรื่อง ของ จำลอง ฝั่งชลจิตร แต่ละเรื่องสะท้อนภาพชีวิตหลากหลายจากสังคมรอบตัว ด้วยมุมมองนักคิดนักเขียนผู้มีประสบการณ์ชีวิตสูง มีทั้งเรื่องสั้...

ดอก รัก

ดอก รัก  เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้น 10 เรื่อง ของ ตินกานต์ ผู้แต่งตั้งชื่อเรื่องแต่ละเรื่องเป็นชื่อดอกไม้อย่างจงใจ เพื่อให้เป็นตัวแทนเชิงสัญลักษณ์ของผู้หญิง มีเนื้อหาเกี่ยวกับผู้หญิงกับความรักซึ่งตั้งอย...

กรุณารอสักครู่นะครับ