All Posts

Archives

  • Home
  • แพน พงศ์พนรัตน์

กระต่ายในพระจันทร์

กระต่ายในพระจันทร์ กล่าวถึงสุดาหญิงสาวชาวเกาะสมุยผู้ไปเติบโตและใช้ชีวิตในเมืองหลวง แต่ยังมีความรักความผูกพันกับถิ่นกำเนิด  เนื้อเรื่องบรรยายถึงสภาพภูมิประเทศ  การดำเนินชีวิตของชาวเกาะสมุยและความเปลี่ย...

กรุณารอสักครู่นะครับ