All Posts

Archives

  • Home
  • อ้อย กาญจนะวณิชย์ (สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์)

ซูเปอร์มด ถั่วยักษ์ และแม่หมี

เป็นสารคดีวิทยาศาสตร์ สายธรรมชาติวิทยา (พืชและสัตว์) ที่นำเสนอข้อมูลลึกเชิงพฤกษศาสตร์และสัตวศาสตร์ด้วยกลวิธีที่ชวนอ่านชวนติดตาม ทั้งการร้อยเรียงเรื่องราวที่มีชั้นเชิงทางวรรณศิลป์ และการใช้ภาษาสำนวนที่...

กรุณารอสักครู่นะครับ