All Posts

Archives

  • Home
  • อธิวัฒน์ พงษ์สุระ

ชราทารก

ชราทารก    เป็นรวมเรื่องสั้นจำนวน 10 เรื่อง สะท้อนปัญหาผู้สูงอายุที่ขาดความอบอุ่น ความรุนแรงในครอบครัว   ความยากลำบากในทำมาหากิน และการถูกเอารัดเอาเปรียบในสังคม ผู้เขียนนำเสนอในแง่มุมที่หลากหลาย เช่น ...

กรุณารอสักครู่นะครับ