All Posts

Archives

  • Home
  • สันติสุข โสภณสิริ

ชีวิตพอเพียง หมอเกษม วัฒนชัย

เป็นสารคดีอัตชีวประวัติของเด็กจากครอบครัวที่ฐานะไม่ดีในชนบท แต่มีความมานะอดทน ขยันหมั่นเพียรจนเป็นแพทย์ที่มีชื่อเสียงและก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ระดับสูงถึงขั้นองคมนตรี หนังสือแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของกา...

กรุณารอสักครู่นะครับ