All Posts

Archives

  • Home
  • มุนินฺ (มุนินทร์ คชรัตน์)

ประโยคสัญลักษณ์

ประโยคสัญลักษณ์ เป็นหนังสือบอกเล่าเรื่องราว ความรัก การแสดงออกของวัยรุ่นที่ปราศจากความรุนแรง  และสะท้อนภาพสังคมปัจจุบันได้อย่างชัดเจน สะท้อนความรู้สึกนึกคิด ความฝัน ของวัยรุ่น ที่ประสบทั้งความสมหวังแล...

กรุณารอสักครู่นะครับ