All Posts

Archives

  • Home
  • ภาณุมาศ ภูมิถาวร (ภาจิรา เปลวจันทร์)

จากวันจันทร์ของชีวิต… วันศุกร์ต้องมาถึง

จากวันจันทร์ของชีวิต...วันศุกร์ต้องมาถึง เป็นบันเทิงคดีแนวสมจริงที่สะท้อนสังคมและชีวิตของวัยรุ่นที่ประสบปัญหาความไม่เข้าใจและความรุนแรงในครอบครัว จนเก็บกดและผลักดันให้ขาดสติก่อให้เกิดอุบัติเหตุมีผู้เส...

กรุณารอสักครู่นะครับ