All Posts

Archives

  • Home
  • นิตา มาศิริ (สาวิตรี ทนเสน)

ในรังนอนของหนอนตัวหนึ่ง

ในรังนอนของหนอนตัวหนึ่ง ประกอบด้วยเนื้อหาสาระอันเป็นเรื่องราวความทรงจำในวัยเด็ก เปรียบได้กับการเดินทาง แล้วพบพานสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว   การเคลื่อนไหวของหลายชีวิตนำประสบการณ์ที่พบผ่านมาบันทึกเป็นบทก...

กรุณารอสักครู่นะครับ