All Posts

Archives

  • Home
  • นายมิ่งมนัสชน จังหาร

ลูกชายของแม่

เป็นรวมเรื่องสั้น 7 เรื่อง มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของมนุษย์กับมนุษย์ และมนุษย์กับสรรพสิ่งรอบตัว  ผู้เขียนสามารถหยิบยกเอามุมความสัมพันธ์บางแง่มุมที่น่าสนใจมานำเสนอ เช่น คนกับกระป๋องที่กลิ้งไ...

กรุณารอสักครู่นะครับ