All Posts

Archives

  • Home
  • นทธี ศศิวิมล

เต้นรำไปบนท่อนแขนอ่อนนุ่ม

เต้นรำไปบนท่อนแขนอ่อนนุ่ม โดย นทธี ศศิวิมล เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้น 8 เรื่อง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองต่าง ๆ เกี่ยวกับผู้หญิงในมิติหน้าที่ที่แตกต่างกัน สภาพสังคมและความเป็นไปของชีวิต ผ่านบทบาทของตัวล...

กรุณารอสักครู่นะครับ