All Posts

Archives

  • Home
  • ธารา ศรีอนุรักษ์

ห้องเรียนไม่มีฝา

ห้องเรียนไม่มีฝา นำเสนอชีวิต ความเป็นอยู่และการศึกษาของสามเณร โดยเฉพาะการศึกษาวิชาบาลี ผ่านเรื่องราวชีวิตของ 'มูเล' เด็กชายชาวใต้ บุตรเจ้าของค่ายมวย  ผู้เปลี่ยนเส้นทางชีวิตตนเองและความมุ่งหวังของบิดาจ...

กรุณารอสักครู่นะครับ