All Posts

Archives

  • Home
  • ทิวฟ้า ทับตะวัน

เอมอุทัยอิ่มฟ้า

แม้จะเป็นกวีหน้าใหม่ แต่นำเสนองานได้หลากหลาย ฉันทลักษณ์ถูกต้อง ทั้งโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ครบเครื่องเรื่องเสียดสี ชิ้นเชิงมีเสน่ห์

กรุณารอสักครู่นะครับ