All Posts

Archives

  • Home
  • ทัปกร วุฒิพิทยามงคล

MOSTLY CLOUDY มีเมฆเป็นส่วนมาก

MOSTLY CLOUDY มีเมฆเป็นส่วนมาก นำเสนอประเด็นแปลกใหม่เกี่ยวกับเทคโนโลยีในโลกแห่งอนาคต ทั้งวิเคราะห์และวิพากษ์เทคโนโลยี รวมถึงผูกโยงให้เห็นว่า เทคโนโลยีสมัยใหม่มีความสัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรมอย่างไร แ...

กรุณารอสักครู่นะครับ