All Posts

Archives

  • Home
  • ตินกานต์ (รุจิรา เชาว์ดี)

ดอก รัก

ดอก รัก  เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้น 10 เรื่อง ของ ตินกานต์ ผู้แต่งตั้งชื่อเรื่องแต่ละเรื่องเป็นชื่อดอกไม้อย่างจงใจ เพื่อให้เป็นตัวแทนเชิงสัญลักษณ์ของผู้หญิง มีเนื้อหาเกี่ยวกับผู้หญิงกับความรักซึ่งตั้งอย...

กรุณารอสักครู่นะครับ