All Posts

Archives

  • Home
  • จิตรสิงห์ ปิยะชาติ (เริงวุฒิ มิตรสุริยะ)

กบฏกรุงศรีอยุธยา

กรุงศรีอยุธยาเป็นอาณาจักรใหญ่ที่มีอำนาจยาวนานถึง 417 ปี แต่กรุงศรีอยุธยามิได้มีแต่ด้านที่รุ่งเรืองเฟื่องฟู หนังสือสารคดีเล่มนี้มุ่งนำเสนอประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา ในมุมมองของความขัดแย้งแตกแยก จนทำให้...

กรุณารอสักครู่นะครับ