All Posts

Archives

  • Home
  • จำลอง ฝั่งชลจิตร

ชีวิตประจำวัน (เรื่องสั้นธรรมดา)

ชีวิตประจำวัน (เรื่องสั้นธรรมดา) เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้น 18 เรื่อง ของ จำลอง ฝั่งชลจิตร แต่ละเรื่องสะท้อนภาพชีวิตหลากหลายจากสังคมรอบตัว ด้วยมุมมองนักคิดนักเขียนผู้มีประสบการณ์ชีวิตสูง มีทั้งเรื่องสั้...

กรุณารอสักครู่นะครับ