All Posts

Archives

  • Home
  • จตุพร แพงทองดี (จตุพร ไชยทองศรี)

ลมแล้งเริงระบำ

เป็นเรื่องราวของ “คำดั้ว” และเพื่อนบ้าน กับวิถีชีวิตของคนอีสานในหน้าแล้ง ให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารการกิน  ความเป็นอยู่  ประเพณี และภาษาอีสาน  เหมาะสมที่จะให้เยาวชนได้อ่านเพื่อเรียนรู้เรื่องต่างๆ เกี่ยว...

กรุณารอสักครู่นะครับ