All Posts

Archives

  • Home
  • กุลิสรา ไชยกุล

เรื่องเล่าของเพื่อนร่วมโลก

 เรื่องเล่าของเพื่อนร่วมโลก  เป็นเรื่องที่ผู้เขียนถ่ายทอดด้วยความรู้สึกเข้าถึงอารมณ์ของสัตว์ และความมีชีวิตจิตใจของสัตว์ ที่ล้วนดำรงชีวิตอยู่ตามสัญชาตญาณของการเอาตัวรอด  เรื่องเล่าของเพื่อนร่วมโลกทั้ง...

กรุณารอสักครู่นะครับ