All Posts

Archives

  • Home
  • การียา ยูโซ๊ะ

ปรากฏการณ์แห่งช่วงวัย

ปรากฏการณ์แห่งช่วงวัย  ของ การียา ยูโซ๊ะ รวมบทกวีจำนวน 18 สำนวน นำเสนอเรื่องราววิถีชีวิตของพลเมืองชายขอบในดินแดนสามจังหวัดภาคใต้ผ่านเสียงของเยาวชนในพื้นที่ ประสบการณ์วัยเด็กที่ต้องเผชิญความรุนแรง โรงเ...

กรุณารอสักครู่นะครับ