All Posts

Archives

  • Home
  • กานติ ณ ศรัทธา (กันย์ติ ชนะคช)

โลกแห่งรัก

โลกแห่งความรัก ของ  กานติ ณ ศรัทธา  เป็นกวีนิพนธ์ฉันทลักษณ์แนวขนบ แม้เนื้อหาจะว่าด้วยความรัก แต่ผู้ประพันธ์กล่าวถึงความรักหลายรูปแบบ ด้วยจังหวะลีลากลอนที่พลิ้วไหว จึงไม่ทำให้รู้สึกว่าน่าเบื่อ  หลายชิ้...

กรุณารอสักครู่นะครับ