All Posts

Archives

  • Home
  • (หนังสือทำมือ)

โลกหมุนเร็วกว่าเดิม

เป็นกวีนิพนธ์ที่ยอดเยี่ยมสุดในยุคนี้ก็ว่าได้ เพราะมีทั้งเรื่องแนวคิด และฝีมือในการเขียน โดยเฉพาะศิลปะของกาพย์กลอน เรื่องราวของวันหนึ่งของคน ๆ หนึ่งในเมืองใหญ่ เป็นเรื่องธรรมดา แต่ผู้เขียนได้ทำให้เห็นม...

365 ํ (ของขวัญ…ถึงวันพรุ่งนี้)

การ์ตูนเรื่อง “365 ํ (ของขวัญ...ถึงวันพรุ่งนี้)” เป็นการ์ตูนจินตนาการแนวชีววิทยาศาสตร์บอกเรื่องราวของโลกกว่าพันปีมาแล้ว ที่เด็กทุกคนที่ถูกปลุกขึ้นมาโดยออกมาจากไข่ จะถูกฝังไมโครชิพไว้ในสมองและจะได้รับแ...

เมื่อคำนึงจึงเห็นความเป็นเธอ

เป็นบทกวีสะท้อนทัศนะของผู้เขียนที่มีต่อโลกและชีวิต โดยเฉพาะความศรัทธาที่มีต่อวิชาชีพครูของตนสามารถใช้ภาษาได้อย่างละเมียดละไมมีความลื่นไหล  และคุม “ความ”  ได้ดีพอสมควร

พจน์โดยสาร

ผู้เขียนมีความช่างคิด ช่างสังเกต สามารถหยิบยกสิ่งรอบตัว อาทิ ปัญหาสังคม-การเมือง ปัญหาการศึกษา-วัฒนธรรม ฯลฯ นำมาสื่อสะท้อนเป็นประเด็นปลีกย่อยได้อย่างน่าสนใจ โดยสามารถใช้สำนวนภาษาและลีลาวรรณศิลป์ในการน...

‘ความฝันอันเดียวดาย วัยเยาว์ที่สูญหาย’

เป็นรวมเรื่องสั้นจำนวน 9 เรื่องซึ่งสะท้อนความคิด  อารมณ์ และความต้องการของวัยรุ่น    มีเรื่องเกี่ยวกับการสูญเสีย  ความเปลี่ยนแปลงร้ายแรงในชีวิต   การพลัดพราก   อุดมการณ์กับการศึกษา   และความต้องการควา...

ยุคสมัยของเรา

เป็นรวมเรื่องสั้นจำนวน 8 เรื่อง เสนอเรื่องราวของผู้คนและสังคมทั้งในชนบทและเมืองหลวง   ผู้แต่งบรรยายเหตุการณ์และตัวละครได้อย่างชัดเจน  ด้วยสำนวนภาษาสละสลวย  การดำเนินเรื่องชวนติดตาม สะท้อนแนวความคิดที่...

เมืองเล็กเมืองนี้

  เป็นเรื่องสะท้อนชีวิตวัยรุ่นและสังคม ผ่านเหตุการณ์ทะเลาะวิวาท ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ ความน่าสนใจของเรื่องนี้คือการที่ผู้แต่งนำเสนอเรื่องผ่านเรื่องราวของผู้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี...

กลิ่นหอมแห่งท้องทุ่ง

เป็นเรื่องเล่าชีวิตของ “หนอม” ชายผู้เกิดและใช้ชีวิตวัยเยาว์ในชนบทแวดล้อมด้วยทุ่งนา ฝูงควาย   และธรรมชาติอันบริสุทธิ์งดงาม   รวมทั้งเรื่องราวอันรื่นรมย์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในท้องทุ่งนั้น  ผู้แต่งสามารถนำ...

บ้านประชาธิปไตย

“บ้านประชาธิปไตย”  ของ วิชัย โถสุวรรณจินดา ผลงานสะท้อนสังคม-การเมือง ของนักกลอนอาวุโส          มากด้วยประสบการณ์ ผู้ย้อนวันเวลากลับมาสร้างสรรค์ผลงานครั้งใหม่ ความคมคายในกลวิธีการประพันธ์จึงยังปรากฏให้...

กรุณารอสักครู่นะครับ