All Posts

Archives

  • Home
  • หนังสือทำมือ

ปรากฏการณ์แห่งช่วงวัย

ปรากฏการณ์แห่งช่วงวัย  ของ การียา ยูโซ๊ะ รวมบทกวีจำนวน 18 สำนวน นำเสนอเรื่องราววิถีชีวิตของพลเมืองชายขอบในดินแดนสามจังหวัดภาคใต้ผ่านเสียงของเยาวชนในพื้นที่ ประสบการณ์วัยเด็กที่ต้องเผชิญความรุนแรง โรงเ...

กลับบ้านเรานะ Back Home

ต้นฉบับชุด กลับบ้านเรานะ Back Home ของ แสนภูมิ กล้าอยู่ เป็นงานรวมบทกวีฉันทลักษณ์รูปแบบกลอนแปด ผู้เขียนมีความสามารถในเชิงฉันทลักษณ์พอสมควรในฐานะกวีระดับเยาวชน ส่วนภาษาหรือคำ-สำนวนที่นำมาเรียงร้อยบางจุ...

เก็บรักไว้ที่ปลายรุ้ง

ต้นฉบับรวมบทกวี เก็บรักไว้ที่ปลายรุ้ง ของ กิตติ อัมพรมหา เนื้อหาโดยรวมแสดงถึงพลังความมุ่งมั่นของวัยหนุ่มสาวผู้เปี่ยมด้วยจินตนาการ และความใฝ่ฝันถึงโลกอันงดงามในอุดมคติ น้ำเสียงที่สื่อผ่านเนื้อหาเป็นไปด...

แม่น้ำต่างหากสร้างสะพาน

แม่น้ำต่างหากสร้างสะพาน  รวมบทกวีของ วิศิษฐ์ ปรียานนท์ เป็นบทกวีปลุกเร้าพลังแห่งการแสวงหาภายในให้โลดแล่นออกมาผจญภัย  เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางเยี่ยงเสรีชน แม้ยังไม่มีคำตอบว่าหนทางข้างหน้าจะสำเร็จหรือ...

กรุณารอสักครู่นะครับ