ผลรางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง

  • Home
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง

ยาย

เป็นเรื่องราวของคนธรรมดาที่ไม่ธรรมดา นำเสนอชีวิตจริงของหญิงชาวนาสามัญผู้ต่อสู้เพื่อสิทธิในการทำกินของครอบครัวอย่างทรหดอดทน และอย่างสันติ สะท้อนถึงความไม่ชอบธรรมของระบบราชการ การต่อสู้อย่างไม่ย่อท้อของ...

นาครเขษม

“นาครเกษม” ผลงานของ “คอยนุช” เป็นนวนิยายขนาดสั้นแนวเสียดสีที่เขียนในลักษณะเหนือจริงผู้เขียนเสียดสีสังคมโลกสมัยใหม่ที่เคลื่อนไปอย่างรวดเร็วและเร่งรีบจนทำให้มนุษย์ใช้ชีวิตอย่างร้อนรน เพียงแค่อายุ 40 ปี ...

Global Warning (สัญญาณที่คุณลืม สัญญาที่โลกรอ)

เมื่อเราต้องเผชิญกับมหันตภัยโลกร้อน จึงเป็นหน้าที่ของชาวโลกรวมทั้งเยาวชนที่ต้องออกมารณรงค์ เพื่อปลูกจิตสำนึกของผู้คนบนโลกและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องให้ร่วมกันตระหนักและแก้ปัญหาอย่างจริงจัง หนังสือการ์ตู...

องคุลิมาล

หนังสือการ์ตูนเล่มนี้เป็นการนำเรื่องราวบางช่วงตอนของพระพุทธประวัติ ที่เกี่ยวกับพระอรหันต์สาวกของพระพุทธเจ้า คือ องคุลิมาล มานำเสนอเป็นนิยายภาพ เป็นการ์ตูนพุทธศาสนาที่ให้ความรู้ความสนุกสนาน และให้ตระหน...

หมู่บ้านแอโรบิก

หมู่บ้านแอโรบิกเป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นที่มีความน่าสนใจทั้งรูปแบบและเนื้อหา ซึ่งสะท้อนถึงผลกระทบจากกระแสวัตถุนิยมและค่านิยมผิด ๆ ที่รุกรานวิถีชีวิตของชาวชนบทในรูปแบบต่าง ๆ  จะเห็นว่าไม่เพียงแต่ชาวบ้าน...

แสงใต้ในมรสุม

ขณะที่จังหวัดชายแดนใต้ของประเทศไทยมีแต่ข่าวการใช้ความรุนแรงและการสร้างสถานการณ์ร้าย แต่สารคดีเล่มได้สะท้อนให้เห็นความจริง ความดีงาม และความหวังของสังคมในพื้นที่ อันจะเป็นแสงใต้นำไปสู่ความสงบสุขได้ ผู้...

ชีวิตพอเพียง หมอเกษม วัฒนชัย

เป็นสารคดีอัตชีวประวัติของเด็กจากครอบครัวที่ฐานะไม่ดีในชนบท แต่มีความมานะอดทน ขยันหมั่นเพียรจนเป็นแพทย์ที่มีชื่อเสียงและก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ระดับสูงถึงขั้นองคมนตรี หนังสือแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของกา...

เล่นเงา

นวนิยายสะท้อนรากเหง้าของปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย ที่เกิดจากความล่มสลายของสถาบันหลักในสังคม   ไม่ว่าจะเป็นทหารกดขี่รังแกประชาชน   ข้าราชการฉ้อฉลเอาเปรียบ   พระสงฆ์ทุศีลที่มัวเมากับราค...

รอยนฤมิต

“รอยนฤมิต” ของอชันตะ มีแนวคิดเกี่ยวกับชีวิต สังคม โลก    ความรัก มีความจัดเจนในการใช้ภาษา เสมือนมีคลังแห่งถ้อยคำ สามารถนำมาเรียงร้อยรับใช้เนื้อหาได้อย่างลงตัว แม้ว่าในบางบทดูเหมือนผู้เขียนจงใจ ‘เล่นคำ...

นั่งแลหวัน……ฝันถึงนางฟ้า

เป็นรวมบทกวี (ฉันทลักษณ์และไร้ฉันทลักษณ์)     สะท้อนความคิด และอารมณ์ของผู้เขียนที่มีต่อผู้คนและสรรพสิ่งรอบข้าง มีการเลือกใช้คำได้ดีพอสมควร เห็นภาพ และมีการเล่นสำนวนโวหารในระดับดี

เมืองไทยในอนาคต

เป็นเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ 8 เรื่อง  ผู้เขียนสะท้อนแง่มุมทางวิทยาศาสตร์ผ่านจินตนาการร่วมสมัย ชี้ให้เห็นผลของความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ อาทิ โรคร้ายสมัยใหม่ เรื่องรห...

บาป บุญ คุณธรรม

นิยายภาพเล่มนี้เป็นการรวบรวมงานนิยายภาพเรื่องสั้น ๆ ที่ผู้วาดเคยวาดเป็นตอน ๆ และตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์และนิตยสารต่าง ๆ หลายฉบับ บางเรื่องผู้วาดก็แต่งเรื่องเอง บางเรื่องได้แรงบันดาลใจมาจากเพลง บางเร...

ขบวนการหนังสติ๊ก ตอนผจญภัยในเมือง

“ขบวนการหนังสติ๊ก”  เป็นเรื่องราวการผจญภัยของเด็กชนบท 4 คนในช่วงปิดเทอม โดยเข้าไปใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนในเมือง ได้พบกับสิ่งแปลกใหม่รวมทั้งได้นำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์เพื่อการผลิตสินค้า เรียนรู้เ...

กระเบื้องถ้วยกะลาแตก

หนังสือเล่มนี้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตระกูลของผู้เขียน คือตระกูล “พิศาลบุตร” ทว่าต้นตระกูลนี้เป็นผู้นำเครื่องลายครามเข้ามาขายในกรุงสยาม และเป็นผู้ทรงอิทธิพลในวงการค้าสำเภาสมัยรัชกาลที่ 4 เรื่องของตร...

นวัต-กรรม 4.0

นวัต-กรรม 4.0 เป็นนวนิยายสะท้อนภาพสังคมสมัยใหม่ที่วิทยาการและเทคโนโลยีล้ำยุคเข้ามามีบทบาทกำหนดวิถีการดำเนินชีวิตของคนในสังคม ข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์รวมทั้งอุปกรณ์ประกอบท...

โลกกลางแสงแดด

“โลกกลางแสงแดด”  ของโกสินทร์  ขาวงาม ว่าด้วยความธรรมดาของชีวิต สังเกตสังกาชีวิตผู้คน และความเป็นไปของสังคม รวมทั้งการหวนหาอดีต และความรักความผูกพันของสมาชิกในครอบครัว เล่มนี้แบ่งเนื้อหาเป็น 5 ส่วน ได้...

365 ํ (ของขวัญ…ถึงวันพรุ่งนี้)

การ์ตูนเรื่อง “365 ํ (ของขวัญ…ถึงวันพรุ่งนี้)” เป็นการ์ตูนจินตนาการแนวชีววิทยาศาสตร์บอกเรื่องราวของโลกกว่าพันปีมาแล้ว ที่เด็กทุกคนที่ถูกปลุกขึ้นมาโดยออกมาจากไข่ จะถูกฝังไมโครชิพไว้ในสมองและจะได้...

เมื่อคำนึงจึงเห็นความเป็นเธอ

เป็นบทกวีสะท้อนทัศนะของผู้เขียนที่มีต่อโลกและชีวิต โดยเฉพาะความศรัทธาที่มีต่อวิชาชีพครูของตนสามารถใช้ภาษาได้อย่างละเมียดละไมมีความลื่นไหล  และคุม “ความ”  ได้ดีพอสมควร

‘ความฝันอันเดียวดาย วัยเยาว์ที่สูญหาย’

เป็นรวมเรื่องสั้นจำนวน 9 เรื่องซึ่งสะท้อนความคิด  อารมณ์ และความต้องการของวัยรุ่น    มีเรื่องเกี่ยวกับการสูญเสีย  ความเปลี่ยนแปลงร้ายแรงในชีวิต   การพลัดพราก   อุดมการณ์กับการศึกษา   และความต้องการควา...

ต้องเป็นที่ 1 ให้ได้

คณะกรรมการพิจารณาให้หนังสือการ์ตูนเรื่อง “ต้องเป็นที่ 1 ให้ได้” (ฉบับการ์ตูน) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  หนังสือการ์ตูนเรื่องนี้สร้างจากชีวิตจริง และประสบการณ์อันล้ำค่าตั้งแต่เด็ก ของ คุณบัณฑิต อ...

ม็อกซ์ แมวมหัศจรรย์

ม็อกซ์ เป็นแมวเหมียวลายเทาธรรมดาที่ไม่ธรรมดาเลยสำหรับเด็กชายคนหนึ่ง เพราะม็อกซ์สามารถพูดคุยกับเขาได้แต่ไม่อาจสื่อสารกับคนอื่นๆ ในบ้านได้เพราะ “กระแสคลื่น”  ยังไม่ตรงกัน  นับตั้งแต่ม็อกซ์เข้ามาอยู่ในบ้...

นักประดิษฐ์ทุกคนเป็นสิ่งประดิษฐ์

“นักประดิษฐ์ ทุกคนเป็นสิ่งประดิษฐ์” ของ ภูฉาน พันฉาย เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นที่เสนอภาพการดำเนินชีวิตและโลกทัศน์ของชาวชนบทท้องถิ่นภาคใต้ของไทยในยุคปัจจุบัน ซึ่งวิถีชีวิตของสังคมเมืองสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเ...

ซูเปอร์มด ถั่วยักษ์ และแม่หมี

เป็นสารคดีวิทยาศาสตร์ สายธรรมชาติวิทยา (พืชและสัตว์) ที่นำเสนอข้อมูลลึกเชิงพฤกษศาสตร์และสัตวศาสตร์ด้วยกลวิธีที่ชวนอ่านชวนติดตาม ทั้งการร้อยเรียงเรื่องราวที่มีชั้นเชิงทางวรรณศิลป์ และการใช้ภาษาสำนวนที่...

๗๘ ตารางวา

สารคดีเพื่อเยาวชนที่อ่านสนุกแต่แฝงไว้ด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สายธรรมชาติวิทยา ผู้เขียนมีชั้นเชิงทางวรรณศิลป์ในการสอดแทรกข้อมูลไว้ในงานเขียนอย่างมีเหตุผล จนทำให้อ่านเพลินและได้แง่คิดเกี่ยวกับธรรมช...

บุพเพสันนิวาส

บุพเพสันนิวาส  เป็นนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์ในยุคอยุธยารัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ผู้แต่งนำเสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสมัยดังกล่าวผ่านพฤติกรรม มุมมอง และความรู้สึกนึกคิด...

ทิวทัศน์ของความคิดถึง

รวมบทกวี ทิวทัศน์ของความคิดถึง ของ โกสินทร์  ขาวงาม  ผู้ประพันธ์เรียกผลงานเรื่องนี้ว่า เป็น “แสงเงาของจิตรกร  สีสันของจินตกวี”  ผู้ประพันธ์ผสานกลวิธีทางจิตรกรรมกับการนำเสนอทางวรรณศิลป์เนื้อหาเป็นวิถีช...

หุบมนุษย์

เนื้อหาที่นำมาสื่อมีความเข้มข้นระดับปานกลางและมีฝีมือในการร้อยกรองระดับดีแม้จะมีข้อควรพัฒนาเชิงฉันทลักษณ์ เช่น การใช้คำสัมผัสซ้ำ หากมีการคัดสรรผลงานที่นำมารวมเป็นเล่มให้มีความเข้มข้นทั้งด้านเนื้อหาและ...

หอมหัวใหญ่ 4 : ฉบับกุมหัวใจ ผู้พิการ

หนังสือการ์ตูนเล่มนี้เป็นการรวมนักเขียนการ์ตูนมืออาชีพ 13 คนมาสร้างสรรค์ผลงานที่ถ่ายทอดมุมมองและเรื่องราวชีวิตอันเกี่ยวเนื่องกับผู้พิการที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้อ่านได้ถ่ายทอดมุมมองเรื่องราวชีวิตอันเกี่...

เกิดเป็นคนใต้

เป็นอัตชีวประวัติแบบไทย ๆ บรรยายความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของราษฏรไทยสามัญที่อยู่ในชนบทหว่างไกลของภาคใต้ ในเรื่องการหาอยู่หากิน และวัฒนธรรมด้านอื่น ๆ เช่น ระบบคุณค่า ความสัมพันธ์ทางสังคม โล...