All Posts

Archives

Say Hi until Goodbye

“Say Hi until  Goodbye” เป็นหนังสือการ์ตูนที่รวบรวมผลงานเรื่องสั้น ๆ จากเพจ Tum Ulit เล่าเรื่องด้วยภาพ มีภาษาอังกฤษประกอบ แต่ละเรื่องให้ความรู้สึกที่แตกต่างกัน มีทั้งประทับใจ อบอุ่น มีความสุข และเศร้า...