All Posts

Archives

  • Home
  • สมบัติ คิ้วฮก

มลาบรี

เป็นวรรณกรรมเยาวชนในด้านมานุษยวิทยา ให้ความรู้เกี่ยวกับผีตองเหลืองซึ่งเป็น ขนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ในป่า เนื้อเรื่องน่าสนใจให้แง่คิดในการใช้ชีวิตโดยเคารพธรรมชาติสะท้อน ความบริสุทธิ์ของจิตใจ อ่านแล้วรู้...