All Posts

Archives

  • Home
  • วีระยุทธ เลิศสุดวิชัย

แสงทองเหนือขอบฟ้า

เขียนได้สนุกชวนติดตาม การดำเนินเรื่องต่อเนื่อง มีการพัฒนา ชี้แนะให้คนรู้จักทำมาหากินโดยไม่รู้ตัว ช่วยให้ผู้อ่านมีพลังที่จะต่อสู้ชีวิต ให้เยาวขนไม่ดูถูกงานหนักเบา รักแม่และเป็นเยาวขนที่ดี แก่นเรื่องเน้...

ตะวันทอในทุ่งกว้าง

การนำเสนอแก่นเรื่องคล้ายเรื่องแสงทองเหนือขอบฟ้า แต่มีวิธีการเล่าต่างกันถึงแม้ ผู้เขียนจะไม่มีเป้าหมายในการเขียน เขียนโดยเล่าไปเรื่อย ๆตามประสบการณ์แต่เขียนได้สนุกน่าติดตาม แก่นเรื่องบอกถึงการดำเนินชีว...