All Posts

Archives

  • Home
  • วีระชัย ดวงพลา

เรื่องมีอยู่ว่า

  คณะกรรมการพิจารณารางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ในหมวดของนิยายภาพ หรือการ์ตูน ได้ตัดสินให้หนังสือการ์ตูนเรื่อง “เรื่องมีอยู่ว่า” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  รูปแบบหนังสือการ์ตูนเรื่อง “เรื่องมีอยู่ว่า” ...

MY INSPIRATION

MY INSPIRATION เป็นการรวมผลงานการ์ตูนสั้น 7 เรื่อง “THE DUANG”  ผู้สร้างเรื่องและภาพ วางเค้าโครงเรื่องแต่ละเรื่องได้อย่างลึกซึ้งและแสดงให้เห็นถึงสภาวะแก่นแท้ของมนุษยชนที่ยังเป็นปุถุชน ในแง่มุมที่คมคาย...