All Posts

Archives

  • Home
  • ธัญลักษณ์ เตชศรีสุธี

การเดินทางของบรรณาธิการ

หนังสือเรื่อง “การเดินทางของบรรณาธิการ” เป็นการ์ตูนแนวเหนือจริงเชิงสัญลักษณ์สะท้อนปัญหาสภาวะการสร้างงานต้นฉบับของนักเขียนการ์ตูน และภารกิจหนักอึ้งของผู้เป็นบรรณาธิการ ตลอดจนสภาวะตกต่ำของธุรกิจสิ่งพิมพ...