All Posts

Archives

  • Home
  • ทรงศีล ทิวสมบุญ

Nine Lives

หนังสือการ์ตูนเล่มนี้ นำเสนอในรูปแบบที่เรียกว่า “กราฟฟิค โนเวล” คือการเล่าเรื่องด้วยภาพการ์ตูนที่วิจิตร มีข้อความบรรยายที่ชวนอ่าน ลายเส้นการ์ตูนพร้อมภาพประกอบทั้งเล่มสวยงาม การจัดรูปเล่มมีเสน่ห์และรูป...