All Posts

Archives

  • Home
  • สำนักพิมพ์ KOOB

Ultraman เส้นชัยไร้เหตุผล

บันทึกประสบการณ์ตรงของผู้เขียน ผ่านการวิ่งครั้งสำคัญในชีวิต ที่ยาวไกลและเสี่ยงอันตรายกว่าการวิ่งมาราธอน เพราะคือการวิ่งระยะอัลตรามาราธอน ที่ไกลถึงกว่าร้อยกิโลเมตร โดยต้องผจญภัยไปกับพื้นที่ภูเขาของฮ่อง...

ทักษะความสุข

หนังสือเล่มนี้นำเสนอแง่คิดและมุมมองต่อโลกและสังคมรอบด้าน ที่จะสร้างสุขให้ผู้คนทั่วไปได้ไม่ยาก ผู้เขียนรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัยในต่างประเทศ มาผสมผสานกับประสบการณ์ส่วนตัวได้อย่างกลมกลืน จึงมีคุณค่าในทางค...

Say Hi until Goodbye

“Say Hi until  Goodbye” เป็นหนังสือการ์ตูนที่รวบรวมผลงานเรื่องสั้น ๆ จากเพจ Tum Ulit เล่าเรื่องด้วยภาพ มีภาษาอังกฤษประกอบ แต่ละเรื่องให้ความรู้สึกที่แตกต่างกัน มีทั้งประทับใจ อบอุ่น มีความสุข และเศร้า...