All Posts

Archives

  • Home
  • สำนักพิมพ์ ประพันธ์สาส์น

ใบไม้ร่วงในป่าใหญ่

เป็นหนังสือบันเทิงคดีที่มีการใช้ภาษาดี สะท้อนภาพชีวิตของคนที่อยู่กับธรรมชาติใช้ชีวิตง่าย ๆ กลมกลืนกับธรรมชาติ ให้แง่คิดในเชิงอนุรักษ์ป่าไม้

ภาพลวง

ป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นที่หยิบยกเอาปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยร่วมสมัยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องราวในแวดวงของแพทย์และพยาบาล ซึ่งเป็นประสบการณ์ตรงของผู้เขียนด้วยการนำเสนอในชิงตั้งคำถามต่อประเด็นทาง...

ในวงล้อม

หนังสือเล่มนี้ได้รวมเรื่องสั้นที่นำเสนอเรื่องราวและแง่มุมต่าง ๆ ในสังคมไทยด้วยวิธีการเล่าเรื่องที่เรียบง่าย จริงใจ แฝงด้วยการประชดประชันอย่างมีอารมณ์ขัน เรื่องราวต่าง ๆที่ผู้เขียนนำมาร้อยเรียง มีทั้งป...

นาฏกรรมไม่เปลี่ยนแปลง

หนังสือรวมเรื่องสั้นที่เต็มไปด้วยสีสันและบรรยากาศของท้องถิ่นในชนบทภาคอีสานมีแนวเรื่องส่วนใหญ่สะท้อนปัญหาของผู้คนและสังคมในชนบทสภาพความเป็นจริงที่ดำรงอยู่ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและความขัดแย้งอันเกิด...