All Posts

Archives

  • Home
  • สำนักพิมพ์โลกของเรา

ที่นี่…มีชีวิต

ด้วยรูปแบบลายเส้นการออกแบตัวการ์ตูนและนำเสนอเนื้อหาแบบสากล การนำเสนอมุมมองของภาพ การจัดองค์ประกอบลงตัว แม่นยำ สวยงาม  เนื้อหาสะท้อนและนำเสนอปัญหาของคนในวิถีชีวิตและทัศนคติของสังคมเมืองสมัยใหม่ เป็นการ...