All Posts

Archives

  • Home
  • สำนักพิมพ์โพสต์บุ๊กส์

มหาวิทยาลัยบนคันนา ชาวนาอัจฉริยะ 1 ไร่ 1 แสน

มหาวิทยาลัยบนคันนา ชาวนาอัจฉริยะ 1 ไร่ 1 แสน เป็นเรื่องเล่าจากชีวิตจริงที่หลากหลายด้วยภาษาที่เรียบง่าย ถ่ายทอดหลักการและแนวทางขององค์ความรู้เกษตรสรรพสิ่ง 1 ไร่ 1 แสน อันเป็นนวัตกรรมการเกษตรอินทรีย์แห่...

วิถีในนา ปรัชญาในสวน

วิถีในนา  และ ปรัชญาในสวน เรื่องเล่าจากประสบการณ์จริงที่ใช้สำนวนภาษางดงาม อบอุ่น ชวนอ่าน มีชั้นเชิงทางวรรณศิลป์ สร้างแรงบันดาลใจ  จุดเด่นคือภาษาที่มีการเปรียบเทียบ เช่นเปรียบลมว่าวกับดวงดาว ทั้งยังมีเ...