All Posts

Archives

  • Home
  • สำนักพิมพ์เพิงพเยีย

ควันไฟและสายรุ้ง

สารคดีจากชีวิตจริงของผู้เขียน ถือเป็นบทเรียนด้านกลับแฝงอุทาหรณ์อันทรงคุณค่า ด้วยเนื้อหาว่าด้วยความทุกข์ในขีวิตของผู้เขียนยามเข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด เปิดเปลื้องให้เห็นทุกแง่มุมที่อาจเกิดขึ้นได้เนื่...